• Vị trí công trình: Viện thẩm mỹ Maris
  • Các hạng mục thi công: các phòng chức năng của viện thẩm mỹ
  • Diện tích sàn: 100m2
  • Chủ đầu tư: Cô Minh Tâm
  • Phong cách thiết kế: Á Đông
  • Kinh phí dự kiến dự kiến: đang cập nhật