• Vị trí công trình: Quận Tân Bình.
  • Các hạng mục thi công: đang cập nhật
  • Diện tích sàn: 40m2
  • Chủ đầu tư: Anh Trung
  • Phong cách thiết kế: Tối giản
  • Kinh phí dự kiến dự kiến: đang cập nhật