• Vị trí công trình: Công ty Chanaco
  • Các hạng mục thi công: đang cập nhật
  • Diện tích sàn: 300m2
  • Chủ đầu tư: Chị Nga
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
  • Kinh phí dự kiến dự kiến: đang cập nhật