• Vị trí công trình: chung cư Quận 2
  • Các hạng mục thi công: đang cập nhật
  • Diện tích sàn: 60m2
  • Chủ đầu tư: Anh Việt Anh
  • Phong cách thiết kế: Á Đông
  • Kinh phí dự kiến dự kiến: đang cập nhật