Bảng giá

Ảnh

Quy trình

Dự án khác

Bảng giá

ẢNH DỰ ÁN

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT

Gỗ An Cường 100%

Bảo hành 5 năm

Tư vấn tận tình

Miễn phí thiết kế

GÓI TIẾT KIỆM
126.813.550 đ

GÓI GIA ĐÌNH
318.879.920 đ

QUY TRÌNH THIẾT KẾ THI CÔNG

BÁO GIÁ DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Vinhomes Grand Park S9.03 - Anh Đạt

69 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 149.661.965 đ

35 ngày

2 PN+

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S7.01 - Chị Uyên

59 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 140.862.000 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S7.02 - A Phát

82 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 167.132.120 đ

35 ngày

2 PN+

Vinhomes Grand Park

Safira Khang Điền - Anh Hiệp

80 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 173.626.670 đ

45 ngày

3 PN

Safira Khang Điền

Opal Boulevard - Chị Trâm

65 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 101.631.120 đ

35 ngày

2 PN

Opal Boulevard

Eco Green Saigon - Anh Khoa

90 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 172.371.220 đ

45 ngày

3 PN

Eco Green Saigon

Vinhomes Grand Park S8.01 - Chị Lụa

59 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 122.177.400 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S5.01 - A Dũng

74 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 176.206.560 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S3.03 - A Lâm

88 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 170.666.260 đ

45 ngày

3 PN

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S3.01 - Chị Mai

63 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 155.863.000 đ

35 ngày

2 PN+

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S7.02 - C. Dung

68 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 149.530.100 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

D'Lusso Emerald Block B - Anh Hùng

64.5 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 129.734.250 đ

35 ngày

2 PN

D'Lusso Emerald

Vinhomes Grand Park S7.02 - C. Dung

68 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 149.530.100 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

D'Lusso Emerald Block B - Anh Hùng

64.5 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 129.734.250 đ

35 ngày

2 PN

D'Lusso Emerald

Saigon Riverside Complex - C. Tuyết

66 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 127.952.340 đ

2 PN

Saigon Riverside Complex

35 ngày

Bảng giá

ẢNH DỰ ÁN

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT

Miễn phí thiết kế

Bảo hành 5 năm

100% Gỗ An Cường

Tư vấn tận tình

GÓI TIẾT KIỆM
126.813.550 đ

GÓI GIA ĐÌNH
318.879.920 đ

QUY TRÌNH THIẾT KẾ THI CÔNG

BÁO GIÁ DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Vinhomes Grand Park S9.03 - Anh Đạt

69 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 149.661.465 đ

35 ngày

2 PN+

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S7.01 - Chị Uyên

59 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 140.862.000 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S7.02 - A Phát

82 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 167.132.120 đ

35 ngày

2 PN+

Vinhomes Grand Park

Opal Boulevard - Chị Trâm

65 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 101.631.120 đ

35 ngày

2 PN

Opal Boulevard

Eco Green Saigon - Anh Khoa

90 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 172.371.220 đ

45 ngày

3 PN

Eco Green Saigon

Safira Khang Điền - Anh Hiệp

80 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 172.371.220 đ

45 ngày

3 PN

Safira Khang Điền

Vinhomes Grand Park S5.01 - Anh Dũng

74 m2

Chung cư

Hiện đại

Giá từ 176.206.560 đ

35 ngày

2 PN

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park S3.03 - A Lâm